top of page

Test úrovně angličtiny pro děti

  1. Odpovězte na 31 otázek.

  2. Dole napište Vaše jméno a emailovou adresu, kám máme poslat výsledek

  3. Pro ukončení testu klikněte na "ODESLAT TEST"

I  ______ 10 years old

1. otázka (3 body)

______ did he solve the issue?

2. otázka (3 body)

I am looking forward to ______ a day off.

3. otázka (3 body)

What ______ she think about it?

4. otázka (3 body)

What ______ he doing now?

5. otázka (3 body)

Do you think she is right? - I think ______ .

6. otázka (3 body)

He is ______ a friendly man.

7. otázka (3 body)

I am sorry, I have ______ time.

8. otázka (3 body)

I don't like participating ______ meetings.

9. otázka (3 body)

I am from ______ .

10. otázka (3 body)

She is ______ .

11. otázka (3 body)

Their son is with ______ .

12. otázka (3 body)

I ______ cook well.

13. otázka (3 body)

Do you live here?

14. otázka (3 body)

These books are ______ .

15. otázka (3 body)

We ______ .

16. otázka (3 body)

We ______ here since May.

17. otázka (3 body)

I'll buy it as soon as I  ______ money.

18. otázka (3 body)

I ______ rock music.

19. otázka (3 body)

She promised she ______ do it.

20. otázka (3 body)

I have ______ a few mistakes in this test.

21. otázka (3 body)

I met her ______ 

22. otázka (3 body)

I made a mistake - I ______ there.

23. otázka (3 body)

The bridge ______ last year.

24. otázka (3 body)

She avoids ______ to me.

25. otázka (3 body)

If I ______ him, I ______ tell him.

26. otázka (3 body)

She asked ______ .

27. otázka (3 body)

Martin drives very ______ .

28. otázka (3 body)

I often ______ honey.

29. otázka (3 body)

Who  ______ you seen recently?

30. otázka (3 body)

What  can you tell us about yourself?

31. otázka (10 bodů)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů 

bottom of page